175 ราย ชนะคัดเลือก ผลิตพลังงานหมุนเวียน 5,000 MW กกพ. เคาะวันนี้

เศรษฐกิจ ผลิตพลังงานหมุนเวียน

“กกพ” เคาะผลคัดเลือก ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 กลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง และขยะอุตสาหกรรม 175 ราย รวม 4,852.26 เมกะวัตต์

เศรษฐกิจ ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 13 ราย 100 เมกะวัตต์นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ

เศรษฐกิจ ผลิตพลังงานหมุนเวียน

ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.โดยล่าสุด ที่ประชุมคณะกกพ.ครั้งที่ 17/2566 (ครั้งที่ 845) วันที่ 5 เมษายน 2566 มีผู้ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 175 ราย จากรอบแรก ที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รวม 386 ราย รวมปริมาณการเสนอขาย 4,852.26 เมกะวัตต์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ททท.จ่อเพิ่มเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2566