ไอแบงก์ ร่วมงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 1

ข่าวการเงิน

ไอแบงก์ ร่วมงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 1 พร้อมยกขบวนโปรโมชันและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินมากมาย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 1 จัดโดย กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน และต่อยอดสินเชื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเงินต่างๆ โดยในวันนี้ (4 พ.ย. 65) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 1 ซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพหลัก และเยี่ยมชมบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ อิมแพคฮอลล์ 5 เมืองทองธานีระบิล เปิดเผยว่า งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร เป็นนโยบายรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ที่รายได้ยังไม่กลับมาเต็มที่และอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยไอแบงก์ และสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วน ร่วมใจกันออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับไอแบงก์ นอกจากจะมีมาตรการแก้หนี้ และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปแล้ว ภายในงานยังได้ยกขบวนโปรโมชันทางการเงินต่างๆมากมาย รายละเอียดดังนี้

1. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหา (NPF) สำหรับลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย

  • ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 100% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)
  • ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 75% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)
  • ชำระเฉพาะกำไรรายเดือน 50% (ลดอัตรากำไรรายเดือน 12 เดือน)

2. มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ทั่วไป (Non – NPF)

สำหรับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (MSME) และสินเชื่ออเนกประสงค์ แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน

  • ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ / มีสถานะค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
  • ได้รับการผ่อนปรนชำระเฉพาะกำไร ไม่เกิน 12 เดือน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี
  • ลดค่างวดการผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ข่าวการเงิน

3. มาตรการแก้หนี้ระยะยาวด้วยการรีไฟแนนซ์ (Refinance) และการรวมหนี้ (Debt Consolidation) เพื่อลดภาระค่างวดผ่อนชำระ สำหรับผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อบ้านและบัญชีสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าร่วมมาตรการโดยการรวมหนี้ทั้งภายในธนาคาร และ สถาบันการเงินอื่น

4. โครงการสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ เป็นการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือลูกค้าสินเชื่อใหม่ที่ไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ Refinance และเพื่อการลงทุน หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนา ในเรื่องของเครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันและดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน ทั้งจากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนวัตกรรมแห่งโลก

5. มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย 2565 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ประสบภัยอุทกภัยและได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าชดเชยผิดนัด (Late Charge) และขยายเวลาสัญญาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น

นอกจากนี้ยังมี แคมเปญ “ไอแบงก์ ยืนหนึ่ง” แคมเปญสินเชื่อที่ครบเครื่องเรื่องที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะซื้อ ซ่อม สร้าง รีไฟแนนซ์ คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ เริ่มต้น 1.99% ต่อปี (SPRL – 5.41% ปัจจุบัน SPRL = 7.4% ต่อปี) นาน 6 เดือน ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ Top up และสินเชื่อบ้านแลกเงิน อัตรากำไรต่ำพิเศษ พร้อมฟรีค่าประเมินและค่านิติกรรมสัญญา อีกทั้งบริการด้านเงินฝากกับเงินฝากประจำพิเศษ ที่ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.20% ต่อปี (ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน)