ตรวจมะเร็งปากมดลูก มีอุปกรณ์ตรวจด้วยตนเอง

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช หัวหน้างานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมมะเร็งนรีเวชในประเทศไทยในงานเสวนาเหลียวหลังแลหน้าเพื่อหาวิธีพิชิตภารกิจกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยว่า ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกพบบ่อยเป็นอันดับที่ 5 ในผู้หญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ พบ 9,158 คนต่อปี เสียชีวิตประมาณ 4,705 คน เนื่องจากมักตรวจพบมะเร็งปากมดลูกจะพบในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ค่อนข้างมาก ทำให้เห็นว่าผู้หญิงไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการตรวจภายใน และมักจะเข้ารับการตรวจก็ต่อเมื่อพบสัญญาณอันตราย ทำให้อาจจะสายเกินกว่าที่จะรักษาให้หายขาด

 สุขภาพ

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิกล่าวต่อว่า โรคมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ HPV (Human Papilloma Virus) จากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น ควรมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำได้โดยการตรวจแบบ PAP Smear ซึ่งตรวจทุกปี และการตรวจแบบ HPV DNA TEST ทุก 5 ปี สำหรับผู้หญิงที่มีความรู้สึกเขินอายในการพบแพทย์เพื่อตรวจ ปัจจุบันยังมีเครื่องมือเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจด้วยตนเอง หรือ HPV Self Sampling โดยเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในสถานพยาบาลด้วยการเก็บตัวอย่างจากช่องคลอดด้วยไม้สวอบ ไม่เจ็บ มีความไวในการตรวจเจอโรคมากกว่าร้อยละ 90 หากพบความผิดปกติก็จะได้ตรวจเพิ่มเติมเพื่อรับการรักษาต่อไปและในอนาคตจะมีการจัดทำรถเคลื่อนที่เพื่อให้บริการในพื้นที่ห่างไกลต่อไป อย่างไรก็ตาม หญิงไทยควรรับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> 8 สัญญาณเตือนว่าคุณกำลัง “ดื่มน้ำน้อยเกินไป”